1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Duyuru Arşivi

T  A  R  İ  Ş

1 YIL SÜRELİ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI

1. SS Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Tariş Zeytinyağı Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin;


-       1 Yıl Süreli PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ,Açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2. İlgilenenler; 12/05/2017 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.


3. İhale; 15/05/2017 günü, saat 14:00’de, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.


4. Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 15/05/2017 tarih, saat 14:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.


5. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İşi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte veya ihaleyi dilediği kişiye yapmakta serbesttir.
Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar

D U Y U R U L U R


S.S. TARİŞ ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 
ÇAĞRI

 

Birliğimizin 2015/2016 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 11.30'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  24 Şubat 2017 Cuma günü saat 11.30’da A.O.S.B 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İzmir adresinde yapılacaktır.

 

 

 

S. S. TARİŞ

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU


1. Açılış ve Divanın oluşturulması,

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3. 2015/2016 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2015/2016 İş Yılı Finansal Tabloların oylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. Birliğimiz norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,

7. Personel Yönetmeliği değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,


8. Ortak içi işlemlerden doğan gelir-gider müspet farklarından kalan kısmın yedek akçe ve fonlara aktarılması hususunun karara bağlanması,

9. Alsancak’taki taşınmazlarımız ile ilgili gelinen aşamanın görüşülmesi, gerekli hususların karara bağlanması,

10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,

11. Birliğin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2016/2017 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Bağımsız Denetçinin belirlenmesi,

13. Dilekler ve kapanış.
S.S. 92 NO'LU AKHİSAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 994 NO'LU ALTINOLUK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 979 NO'LU ALTINOVA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1076 NO'LU AYDIN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 79 NO'LU AYVALIK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 96 NO'LU BAYINDIR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 986 NO'LU BOZDOĞAN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 76 NO'LU BURHANİYE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 144 NO'LU ÇİNE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 703 NO'LU DALAMA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 78 NO'LU EDREMİT Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 724 NO'LU ERBEYLİ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 215 NO'LU EZİNE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 880 NO'LU FOÇA BAĞARASI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 811 NO'LU GERMENCİK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1029 NO'LU GÖMEÇ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 77 NO'LU HAVRAN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 962 NO'LU HORSUNLU Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 133 NO'LU KOÇARLI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 191 NO'LU KÖŞK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 182 NO'LU KUŞADASI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 80 NO'LU KÜÇÜKKUYU Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 153 NO'LU MİLAS Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 94 NO'LU ORTAKLAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 874 NO'LU ÖDEMİŞ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 274 NO'LU SELÇUK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1079 NO'LU SÖKE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 93 NO'LU SULTANHİSAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 181 NO'LU TEPEKÖY Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 859 NO'LU TİRE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 192 NO'LU ZEYTİNDAĞ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2015-2016 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ


1 YIL SÜRELİ TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ

İHALE İLANI

1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Tariş Zeytinyağı Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin;
1 Yıl Süreli TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ,

Açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2. İlgilenenler; 27/10/2016 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.

3. İhale; 31/10/2016 günü, saat 11:00’de, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.

4. Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 31/10/2016 tarih, saat 11:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.

5. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İşi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte veya ihaleyi dilediği kişiye yapmakta serbesttir. 


Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar

 

 

D U Y U R U L U R

1 YIL SÜRELİ TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ

İHALE İLANI

1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Tariş Zeytinyağı Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin;
1 Yıl Süreli TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ,

Açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2. İlgilenenler; 05/10/2016 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.

3. İhale; 07/10/2016 günü, saat 11:00’te, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.

4. Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 07/10/2016 tarih, saat 11:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.

5. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İşi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte veya ihaleyi dilediği kişiye yapmakta serbesttir.
Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar

 

D U Y U R U L U R
MUHTELİF CAM VE LABARATUAR MALZEMESİ

İHALE İLANI

 1. 1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Kalite ve Ar-Ge Müdürlüğü’nün talebi olan

- 41 KALEM MUHTELİF CAM VE LABORATUAR MALZEMESİ,

Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

 1. 2. İlgilenenler; 27/09/2016 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.
 2. 3. İhale; 28/09/2016 günü, saat 14:00’te, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.
 3. 4. Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 28/09/2016 tarih, saat 14:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.
 4. 5. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İşi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte veya ihaleyi dilediği kişiye yapmakta serbesttir.
  Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar

 

 

D U Y U R U L U R


MUHTELİF KİMYASAL MALZEME

İHALE İLANI

1.) S.S. Tariş Zeytin ve Z.yağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Kalite ve Ar-Ge Müdürlüğü’nün talebi olan

 1. -19 KALEM MUHTELİF KİMYASAL MALZEME,

  Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2.)İlgilenenler; 21/09/2016 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.
3.)İhale; 22/09/2016 günü, saat 14.00’te, Tariş Zeytin ve Z.yağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.
4.)Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 22/09/2016 tarih, saat 14:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.
5.)Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İşi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte veya ihaleyi dilediği kişiye yapmakta serbesttir.
Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlarD U Y U R U L U R

TASFİYE HALİNDE S.S.1059 NOLU YARIMADA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN

TAŞINMAZ VE MAKİNA İLE DEMİRBAŞ SATIŞ İHALESİ


1-      Kooperatifimize ait İzmir İli,  Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Sarıca Mevkii tapunun  22  Pafta,  4078 Parselinde kayıtlı  929,15 m2 kullanım alanlı Fabrika Binası ve Makine ile Muhtelif Demirbaş Açık  ihale yöntemiyle satılacaktır.

2-      Teklifler  18.07.2016 Pazartesi günü saat  11:00 ’e kadar,  Tasfiye Halinde S.S.1059 Nolu Yarımada Zeytin ve Z.yağı Kooperatifi  Mordoğan Mahallesi Ova Yolu üzeri No:24 Karaburun adresine verilecektir. Şartname ve bilgi aynı adresten ve 536 070 25 45 numaralı telefondan temin edilebilir

3-      Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar.

4-      Kooperatifimiz Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

D U Y U R U L U R

 1 YIL SÜRELİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

 

1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin İzmir A.O.S.B ‘de bulunan işletmelerine ait tesisleri (idari binalar, depolar ve tankların) için;

 

- 1 YIL ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ,

 

Açık ihale usulü ile teklif alınarak yaptırılacaktır.

 

2. İlgilenenler; 07 Haziran 2016 günü saat 18:oo’e kadar Şartname evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel:328 22 18) başvurarak alacaklardır.

 

3. Teklifler 08 Haziran 2016 günü saat 11:oo’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İZMİR adresine verilecektir.

 

4. Birlik 4734 Sayılı Yasaya tabi değildir.

 

D U Y U R U L U R

 

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ İLANI

 

 

 

1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne ait;

 

-1 ADET 2007 MODEL SKODA OCTAVİA AMBİANTE 1.9 TDI SEDAN ARAÇ

 

Açık ihale yöntemiyle teklif alınarak satılacaktır.

 

2. İlgilenler; 03 Haziran 2016 günü saat 18:oo’e kadar Şartname evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel:328 22 18) başvurarak alacaklardır.

 

3. Teklifler 06 Haziran 2016 günü saat 14:oo’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İZMİR adresine verilecektir.

 

4. Birlik, 4734 Sayılı Yasaya tabi değildir.

 

 

D U Y U R U L U R1 YIL SÜRELİ PERSONEL TAŞIMA İHALE İLANI1. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Tariş Zeytinyağı Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin;

 

-1 YIL SÜRELİ PERSONEL TAŞIMA İŞİ (12 Araç ile Çiğli A.O.S.B.‘den belirtilen güzergahlarda)

 

pazarlık yöntemiyle teklif alınarak yaptırılacaktır.

 

2. İlgilenler; 05 Mayıs 2016 günü saat 18:oo’e kadar Teklif ve Sözleşme evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel:328 22 18) başvurarak alacaklardır.

 

3. Teklifler 06 Mayıs 2016 günü saat 11:oo’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İZMİR adresine verilecektir.

 

4. Birlik ve Şirket, 4734 Sayılı Yasaya tabi değildir.

 

 

D U Y U R U L U RS.S. 80 NOLU KÜÇÜKKUYU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFi


1-      Kooperatifimize ait Sahil Mah. Çam Sok. No: 6 C Blok D:1 Küçükkuyu Ayvacık-Çanakkale adresindeki  1 adet 3+1 zemin kat , Denize yakın Sıfır Daire Pazarlık Usulüyle satılacaktır (Teklifler kapalı zarf ile alınacaktır.)

 

2-      Teklifler en son 12.02.2016 Tarih saat 13:30’a kadar Kooperatifimizin Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi No:85/A Küçükkuyu Ayvacık-Çanakkale adresine verilecektir. Şartname ve bilgi aynı adresten temin edilebilir. (Tel: 0 286 7525014)

 

3-      Teklif sahipleri ihaleye katılmak nedeniyle hak iddiasında bulunamazlar.

 

4-      Kooperatifimiz Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
D U Y U R U L U R


S.S. 1059 NO'LU YARIMADA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 979 NO'LU ALTINOVA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİS.S. TARİŞ ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI

 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN

ÇAĞRI

Birliğimizin 2014/2015 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 05 Ocak 2016 Salı günü saat 11.30'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 11.30’da A.O.S.B 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İzmir adresinde yapılacaktır.

S. S. TARİŞ

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULUGÜNDEM

 

1. Açılış ve Divanın oluşturulması,

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 

3. 2014/2015 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 

4. 2014/2015 İş Yılı Finansal Tabloların oylanması, 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 

6.
Birliğimiz norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,

7.
Zeytinyağı Alım, Ekspertiz, Depolama ve Sevkiyat Yönetmeliği, Mal ve Hizmet Alım-Satımı ile İmalat-İnşaat İşleri Yönetmeliği ile Personel Yönetmeliği değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

8.
Ortak içi işlemlerden doğan gelir-gider müspet farklarından kalan kısmın yedek akçe ve fonlara aktarılması hususunun karara bağlanması,

9.
Birliğimizce akdedilen hasılat paylaşımı sözleşmesi ile ilgili gelinen aşamanın görüşülmesi, gerekli hususların karara bağlanması,

10.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,

11.
Birliğin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2015/2016 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

12.
Bağımsız Denetçinin belirlenmesi, 

13. Seçim Tasnif Kurulu’nun seçilmesi, 

14. 4 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi, 

15. Dilekler ve kapanış.PLC OTOMASYON SİSTEMİ

İHALE İLANI

1. S.S. Tariş Zeytin ve Z.yağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmesinde mevcut 8 Adet 1000 Ton Kapasiteli Zeytinyağı Depolama Tanklarının,

PLC OTOMASYON İŞLERİ,

“Belli istekliler arası” ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2. İlgilenenler; 29/11/2015 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.

3. Uygunluk Belgesi almak için son başvuru tarihi 30/11/2015 günü saat 16:00’dır.

4. İhale; Uygunluk Belgesi verilen firmalar ile 07/12/2015 günü, saat 14.00’te, Tariş Zeytin ve Z.yağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.

5. Teklifler kapalı zarf şeklinde hazırlanmış olarak en son 07/12/2015 tarih, saat 14:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.

6. Birliğimiz 4734 Sayılı Yasaya tabi değildir.

D U Y U R U L U R

 
S.S. 92 NO'LU AKHİSAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 994 NO'LU ALTINOLUK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 979 NO'LU ALTINOVA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1076 NO'LU AYDIN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 79 NO'LU AYVALIK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 96 NO'LU BAYINDIR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 986 NO'LU BOZDOĞAN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 76 NO'LU BURHANİYE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 144 NO'LU ÇİNE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 703 NO'LU DALAMA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 78 NO'LU EDREMİT Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 724 NO'LU ERBEYLİ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 215 NO'LU EZİNE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 880 NO'LU FOÇA BAĞARASI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 811 NO'LU GERMENCİK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1029 NO'LU GÖMEÇ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 77 NO'LU HAVRAN Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 962 NO'LU HORSUNLU Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 133 NO'LU KOÇARLI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 191 NO'LU KÖŞK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 182 NO'LU KUŞADASI Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 80 NO'LU KÜÇÜKKUYU Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 153 NO'LU MİLAS Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 94 NO'LU ORTAKLAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 874 NO'LU ÖDEMİŞ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 274 NO'LU SELÇUK Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1079 NO'LU SÖKE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 93 NO'LU SULTANHİSAR Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 181 NO'LU TEPEKÖY Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 859 NO'LU TİRE Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 1059 NO'LU YARIMADA Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

S.S. 192 NO'LU ZEYTİNDAĞ Z.YAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 2014-2015 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ


 


MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALIMI

İHALE İLANI

1. S.S. Tariş Zeytin ve Z.yağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği;

 • MUHTELİF 14 KALEM KİMYASAL MALZEME,


Açık ihale usulüyle satınalınacaktır.


2. İlgilenenler; 16/11/2015 günü saat 18:00’e kadar ihale evrakını Satınalma Müdürlüğü’ne (Tel: 328 22 18 Fax: 3940237) başvurarak temin edebilirler.

3. İhale; 17/11/2015 günü, saat 14.00’te, Tariş Zeytin ve Z.yağı Birliği, Satınalma Müdürlüğü 10006/1 Sokak No:10/A AOSB ÇİĞLİ/İZMİR adresinde yapılacaktır.

4. Teklifler en son 17/11/2015 tarih, saat 14:00’de AOSB 10006/1 Sokak No:10/A ÇİĞLİ/İZMİR adresine verilecektir.

5. Birliğimiz 4734 Sayılı Yasaya tabi değildir.

 

D U Y U R U L U R


ÇAĞRI

 

S.S. 76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 05.03.2015 Perşembe günü saat 14.00'de  Burhaniye Belediyesi Reha Yurdakul Toplantı Salonu /Burhaniye adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.03.2015 Cuma günü saat 14.00’de aynı yerde  yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

 

 

S. S.76 NO’LU

BURHANİYE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

  

GÜNDEM

 1. Açılış ve Divanın Oluşturulması,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
 4. Mülkiyeti  S.S.194 Nolu Altınova Pamuk Tarım Satış Kooperatifine ait Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi Dikilitaş mevki 28 29 Ua 288 ada 5 parselde kayıtlı 4523,88 m2 içinde Kargir Çırçır fabrikası binası ve Kantar binası bulunan arsanın satın alınması hk.
 5. Kapanış.

 

İLAN

 

S.S.79 NOLU AYVALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİ İLANI

 

1- Kooperatifimize ait  SAKARYA MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, 19 SOKAK NO:2 AYVALIK adresinde bulunan toplam 2010 M2 kullanım alanlı taşınmazlar kapalı zarf teklif almak suretiyle kiralanacaktır.

2-Teklifler 23 OCAK.2015  (Cuma)  günü Saat:14:00'e kadar S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin  ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifine (150 Evler Mahallesi, 29 Mayıs Caddesi, No:63  AYVALIK/BALIKESİR) verilecektir.

3- Şartname ve ayrıntılı bilgi kooperatiften (Tel: 0.266.3313500-3311692, Fax:0.266.3312988 ) temin edilebilir.

4- Kooperatifimiz Kamu ihale kanununa tabii değildir.

D U Y U R U L U R

 İLAN

S.S. 96 NOLU BAYINDIR ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ‘NDEN DUYURULUR

 

1-      Kooperatifimize ait İzmir ili Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi Fabrikaardı sokak adresinden bulunan ; tapu kaydı 1231-G.b pafta, 29 parselinde kayıtlı 2.743 m2 kullanım alanı üzerinde bulunan idari ve işletme binaları olan eski fabrikamız pazarlık usulü ile satılacaktır.

2-      Teklifler 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 16.00 ‘a kadar, S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi (Telefon 0 232 581 5553 Fax 0 232 581 5348) adresinde verilecektir. Şartname ve Bilgi Aynı adresten temin edilebilir.

3-      Kooperatifimiz Kamu İhale Kanununa tabi değildir

D U Y U R U L U R

 


2014-2015 İŞ YILI REKOLTE BEYANNAMELERİ VERME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

2014-2015 İŞ YILI REKOLTE BEYANNAMELERİ HAKKINDAT  A  R  İ  Ş