1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kalite Anlayışımız


*  Üretici ile tüketici arasında üstlendiğimiz görevde, 1915’ten bugüne ulaşan açık ve güvenilir kooperatifçilik çizgimizden sapmadan,
*  Çalışanların aktif katılımının sağlandığı çağdaş bir çalışma ortamında, teknolojik gelişmeleri ve etkin işletmecilik kurallarını uygulamak,
*  İnsan sağlığı, güvenlik ve çevre korumada mevcut olan kanun ve düzenlemeler yeterli olmadığında kendi sağlık, güvenlik ve çevre kalitesi standartlarımızı oluşturmak,
*  Planlama, satınalma ve proses tercihlerimizde çevresel faktörleri ve tedarik, kullanım ve elden çıkarma maliyetlerimizi gözönüne almak,
*  Atıkların oluşmadan önlenmesini araştırıp, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atık miktarını azaltmak. Ayrıca müşterilerimiz ve tedarikçilerimize de atık önleme önerilerinde bulunmak,
*  Hava, su veya toprak kirlenmesini önleyici faaliyetlerde bulunarak. atık miktarını minimize edip atıkların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını sağlamak,
*  Proseslerimizde enerjiyi verimli bir şekilde kullanıp müşteri ve tedarikçilerimize de enerjinin aynı şekilde kullanımını önermek.
* Yönetim sistemleri ve prosedürleri özellikle insan sağlığı, güvenlik veya çevreyi tehdit edici faaliyetler veya koşullarda kullanarak, yeni güvenlik sistemleri ve prosedürler oluşturarak riskleri minimize edip çalışanlarımızı ve kuruluşumuzu korumak,
* Yasal şartlar ve müşteri şartları doğrultusunda,
* Sahip olduğumuz entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
* Ürünlerimizin kalitesini korumak ve geliştirmek.